MÁY LẠNH TRANE 0966.073.073

Tìm kiếm
Trang chủ Sản phẩm HE THONG SUOI VÀ LAM MAT TRANE

HE THONG SUOI VÀ LAM MAT TRANE

Hệ thống HVAC khí / điện Trane XL15c
Hệ thống HVAC khí / điện Trane XL15c Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Hệ thống gas / điện Trane XR14c
Hệ thống gas / điện Trane XR14c Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Hệ thống làm mát và sưởi ấm XR14h
Hệ thống làm mát và sưởi ấm XR14h Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Trane T4TTR4048L1000A  4 tấn 14 SEER 1/5 hp
Trane T4TTR4048L1000A 4 tấn 14 SEER 1/5 hp Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Trane T4TTR4036L1000A3 tấn 14 SEER 1/8 hp
Trane T4TTR4036L1000A3 tấn 14 SEER 1/8 hp Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Trane T4TTR3030H1000N 2,5 tấn 13 SEER 1/8
Trane T4TTR3030H1000N 2,5 tấn 13 SEER 1/8 Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Trane T4TTR4030L1000A 2,5 tấn 14 SEER 1/8
Trane T4TTR4030L1000A 2,5 tấn 14 SEER 1/8 Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Trane T4TTR6030J1000A 2,5 tấn 16 SEER 1/8
Trane T4TTR6030J1000A 2,5 tấn 16 SEER 1/8 Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Trane T4TTR4024L1000B  2 Tấn 14 SEER 1/8 hp
Trane T4TTR4024L1000B 2 Tấn 14 SEER 1/8 hp Liên hệ Tiết kiệm điện: Sao1
Trane T4TTR6042J1000A  3,5 tấn 16 SEER 1/8 hp
Trane T4TTR6042J1000A 3,5 tấn 16 SEER 1/8 hp Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Trane T4TTR3024H1000N  2 Tấn 13 SEER 1/8 hp
Trane T4TTR3024H1000N 2 Tấn 13 SEER 1/8 hp Liên hệ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Facebook Chat
zalo